Yuridichesko litse i fizichesko litse

Всеки данъкоплатец, който продава стоки на финансови лица, е длъжен да регистрира оборот с помощта на касов апарат. Това е обучение, което ви позволява да правите подходящи разплащания с данъчните служби. Следователно то се отнася до закона и е ценно.

Какво ще кажете за провала на фискалния касов апарат?

По тези въпроси се организира в така наречения резервен фонд. Нейното същество не е законово изискване, а в завода на всеки мениджър трябва да мисли за подобно решение много по-рано. В идеалния случай той се събира в други видове аварийни ситуации, които се нуждаят от подходящо ремонтно оборудване. Според мен в Закона за ДДС ясно се посочва, че при успеха на липсата на възможност за регистриране на оборота чрез резервния касов апарат данъкоплатецът трябва да спре продажбата. Резервният офис може да спаси ненужния и непредвидим престой в книгата. Струва си да се отбележи, че желанието да се извлече от резервния касов апарат трябва да се докладва на данъчната служба, да се информира за отказ на оборудването и да се предостави информация за заместващото ястие.

Magniskin Beauty Skin OilMagniskin - Най-добрата естествена формула, за да възвърне красивата, здрава кожа!

За съжаление, когато се добави много сега, липсата на касов апарат в последната сума е свързана с необходимостта да се спре продажбата. Така че не можете да подготвите финализиране на продажбите и такива лечения са незаконни и могат да се съчетаят с последствията под формата на високи финансови тежести. Не се обаждайте за ситуацията, в която потребителят ще бъде помолен за получаване на дължимата му сметка.

Трябва да е лесно да се информира за неуспеха на сервиза за ремонтни услуги и пощенските фискални принтери, както и за данъчните органи за мълчанието при експлоатацията на записите за покупка за етапа на ремонта на устройството, както и за клиентите с мълчание при продажбата.

Само при успеха на онлайн продажбите, предприемачът не трябва да прекъсва ролите си, но трябва да отговаря на няколко условия - съхраняваните записи трябва ясно да се разглеждат за какъв продукт е било прието плащането; плащането трябва да бъде изпълнено чрез интернет или по пощата. В тази форма продавачът - данъкоплатец, ще бъде идеален за вписване на фактура с ДДС.